Sinustako taksinkuljettaja? Meiltä taksinkuljettajakoulutusta 

Haluatko taksinkuljettajaksi vai oletko jo ammatissa toimiva kokenut kuljettaja? Keski-Suomen Taksiyrittäjät ry järjestää taksinkuljettajaksi haluaville peruskoulutusta sekä jo ammatissa toimiville taksinkuljettajille tarvittavaa jatkokoulutusta. Järjestämämme taksinkuljettajakoulutus on laadukasta ja lain mukaisesti järjestettyä. Tutustu tarkemmin koulutuksiimme alla. Tarkemmat yhteystiedot löydät täältä »

Peruskoulutus

Laki taksinkuljettajan ammattipätevyydestä astui voimaan 1.1.2010. Taksinkuljettajalta vaaditaan tehtävän edellyttämä ammattitaito ja hänen on muutenkin oltava tehtävään sopiva. Ammattitaidon saavuttamiseksi kuljettajan on suoritettava taksinkuljettajan koulutus ja koe sekä asemapaikkaa vastaava paikallistuntemuskoe.

Taksia saa ajaa vain sellainen henkilö, jolla on taksinkuljettajan ajolupa. Taksinkuljettajan ajoluvan voi saada, jos:

  • hakijalla on ollut vuoden voimassa ajo-oikeus EU-alueella
  • hakija täyttää C- ja D-luokan ajoneuvon ajokorttilupaa koskevat terveysvaatimukset
  • hakija ei ole henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan sopimaton taksinkuljettajaksi
  • hakija on suorittanut hyväksytysti taksinkuljettajan koulutuksen ja kokeen
  • hakija on suorittanut auton asemapaikkaa vastaavan paikallistuntemuskokeen
  • hakija ei ole täyttänyt 68 vuotta.

Taksinkuljettajan ajolupa myönnetään, kun taksinkuljettajan koulutus (vähintään 30 tuntia) ja koe sekä paikallistuntemuskoe ovat hyväksytysti suoritettu ja edellytykset luvan myöntämiselle ovat olemassa. Taksinkuljettajan ajolupa on voimassa viisi vuotta ja sen voimassaoloa jatketaan viideksi vuodeksi kerrallaan, jos kuljettaja on suorittanut vaadittavan jatkokoulutuksen ja muutenkin täyttää säädetyt ajoluvan saamisen edellytykset.

Sopivuutta harkittaessa tulevat esille seuraavat kysymykset:

  • ajotaidon, liikenneturvallisen käyttäytymisen ja oikean asennoitumisen mittarina on poliisilla oleva ajokortin valvontakortti, johon merkitään liikenteessä saadut sakot, ajokortin mahdolliset peruutukset ja muut ajokorttiin liittyvät tiedot (mm. rikkeiden lukumäärän ja laadun sekä kolarointien perusteella saadaan kuva hakijan ajotaidoista sekä asennoitumisesta liikenteeseen ja liikenneturvallisuuteen)
  • taksinkuljettajan koulutuksen sisällön tuntemus mitataan kirjallisessa taksinkuljettajan kokeessa
  • osoitteiden löytämisen ja oikean ajoreitin valinnan perusteet selvitetään kirjallisessa paikallistuntemuskokeessa
  • luotettavuuden ja rehellisyyden mittarina ovat poliisilla olevat ja rikosrekisteristä saatavat tiedot rikoksista, putkakäynneistä ja muista vastaavista seikoista (tekojen laadusta riippuen lähtökohtana pidetty sitä, että tapahtumista on kulunut vähintään viisi vuotta).

Taksinkuljettajan ajolupaa haetaan Trafilta. Ajoluvan tulee kattaa auton liikenneluvassa mainittu/mainitut asemapaikat. Jos taksinkuljettajan ajolupa siis on myönnetty vaikkapa Ouluun ja eteen tuleekin muutto Turkuun, tulee käydä suorittamassa asemapaikan laajennusta edellyttämä Turun paikallistuntemuskoe.

Oletko jo taksinkuljettaja? Tervetuloa jatkokoulutukseen!

Ammattipätevyyden ylläpitäminen vaatii kuljettajalta viiden vuoden aikana 7 tuntia jatkokoulutusta, joka voidaan suorittaa jaksoina. Taksinkuljettajan jatkokoulutuksen aiheiden tulee olla asetuksen taksinkuljettajan ammattipätevyydestä 2§ aihealueiden mukaisia. Jatkokoulutus on tarkoitettu kaikille ammatissa jo toimiville kuljettajille, sen erityistavoitteena on lisätä liikenteen ja kuljetuksien turvallisuutta. Tarkoituksena on myös tukea kuljettajan ammattia, lisäämällä hänen ammatillisia valmiuksiaan, terveyttä ja jaksamista ammatissaan. Koulutus on lakisääteinen, sekä yrittäjille, että kuljettajille. Mikäli henkilöllä on ammattipätevyys linja-auto ja/tai kuorma-autoluokkiin ja hän suorittaa jatkokoulutusta niihin, on huomioitava, ettei sitä voida hyväksilukea taksinkuljettajan ammattipätevyyden jatkokoulutukseen.

Koulutus  2018

Järjestämme tarpeeseen perustuen vielä yhden peruskoulutuksen.

Seuraava taksinkuljettajakoulutus alkaa 6.2.2018. Keski-Suomen Taksiyrittäjät ry järjestää uusille alalle aikoville taksinkuljettajille taksinkuljettajan koulutuksen taksiyhtiöiden kanssa. KATSO KURSSIN AIKATAULU

Ilmoittautuminen lomakkeella tai vastaavin tiedoin sähköpostilla kuljettajakoulutus@taksiliitto.fi

Mahdollinen lisäinformaatio myös 020 7919 475

Hakuinfo

Hakulomake

Kurssin aikataulu

Lakiliikenteenpalveluista tuo muutoksia kuljettajakoulutukseen kesällä 2018.

1.7.2018 alalle aikova kuljettaja ei enää tarvitse peruskoulutusta, vaan koulutus keskittyy tilausyhtiöiden omaan laadunjärjestelmän hallintaan ja laiteiston koulutukseen. Trafi järjestää alalle aikoville eriliset kokeet paikallistuntemuksesta, mikä selviää myöhemmin tarkemmin.

Mikäli kujettajan lupa vanhenee 30.6.2018 mennessä, tarvitsee käydä vielä jatkokoulutus. Muussa tapauksessa Trafi järjestää kokeen tai 1.7.2018 jälkeen lupa uusitaan ilman erillistä koulutusta tai koetta. Jatkossa riittää, että lupa on voimassa johonkin kuntaan Suomessa.

Taksinkuljettajakoulutus